Parallel sessioner BRIDGING2019

11.45-13.15

Børn og unges stemmer
Chair: Annemari Munk Svendsen

Livsduelighed og bevægelsesundervisning
Chari: Grethe Sandholm

Mathias Sune Berg & Helle Winther:
Hvordan oplever børn og unge lærerens kropslige kommunikation og lederskab? 
Om kritisk utopisk aktionsforskning og artsbased research

Lise Réol:
Er fysisk aktivitet en god medicin for børn og unge med ADHD? 

Mette Munk:
Silence

Mie Maar Andersen:
Den røde zone

Else Ladekjær & Mikkel Kjer:
Physical activity in school – students perspective on movement as an integrated part of the school day in Danish Public Schools 

Simon Madsen & Ellen Ravn Habekost :
Tilpasset idræt og bevægelse i skolen

14.00 – 14.30

Kropslighed og bevægelsesglæde
Chair: Helle Winther

Idrætsundervisning
Chair: Lars Domino Østergaard

Bevægelse i skolen
Chair: Thomas Piaster

Jens Ole Jensen 
Bevægelsesglæde

Andreas Bolding Christensen, Anne Wolff Jakobsen & Marie Messell 
God idrætsundervisning er Ubehagelig, Uselvisk, Unyttig og Uhurtig

Kasper Lasthein Madsen Bevægelse i undervisningen

Michael Blume
’Kropsarbejde´ – om at øve og drage omsorg om kroppen

Lars Domino Østergaard 
Gadeidræt i idrætsundervisningen

Rosita Olvhøj
Livsduelighed, livskvalitet og bevægelsesglæde

Jens Ole Jensen 
Bevægelsesglæde