Handicap og bevægelse

Her vil der løbende blive uploadet referencer på artikler, kapitler såvel som hele bøger der særligt sætter fokus på handicap i idræt- og bevægelsespædagogik

Afhandlinger

  • Andersen, M. M. (2020). Betydningsfulde oplevelser – udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem resiliensbaserede sociale tilpassede idræts- og bevægelsesindsatser (Ph.d. afhandling). Københavns Universitet, Department of Neuroscience.

Bøger

  • Kissow, A.-M., & Therkildsen, B. (Eds.). (2006). Kroppen som deltager. Roskilde: Handicapidrættens Videnscenter.
  • Kissow, A.-M., & Pallesen, H. (2016). Mennesket i bevægelse (4. udg.). København: Munksgaard.

Tidsskrifter – temahæfter / særnumre

  • MOV:E (2019). Tilpasset idræt og bevægelse i skolen

Bidrag til bøger og tidsskrifter

  • Aggerholm, K. (2020). Handicap – om det pædagogiske arbejde med besværligheder, forhindringer og ulemper. I O. Lund & J.-O. Jensen (Red.), Sans for bevægelse. Livsnerven i pædagogisk arbejde (s. 95–114). København: Hans Reitzels Forlag.

VIDEOFOREDRAG Betydningsfulde oplevelser – Mie Maar Andersen, konsulent i Videnscenter om handicap, fortæller her om hendes Ph.d, der handler om betydningsfulde oplevelser og udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem tilpassede bevægelsesindsatser.

VIDEOFOREDRAG Deltagelse skaber deltagelse – Konsulent i Videnscenter om handicap, Anne-Merete Kissow, fortæller med baggrund i sin forskning om, hvordan deltagelse skaber deltagelse for mennesker med handicap, og hvordan det at deltage i bevægelsesfællesskaber kan få betydning for hele ens livsforløb.

VIDEOFOREDRAG Inkluderende fællesskaber – Lisa Schlage, underviser på Egmont Højskolen, fortæller her om, hvordan højskolen arbejder med inkluderende fællesskaber. Her arbejder man ikke kun med de fysiske rammer, men har også fokus på stemningen og miljøet, hvilket er afgørende for inklusionen.

VIDEOFOREDRAG Kropsforankret læring – Annegrete Månsson, ph.d ved Institut for psykologi på Syddansk Universitet, fortæller om resultaterne af sit forskningsprojekt, der blandt andet viser, at børn med ADHD igennem skydeidræt får trænet deres koncentration og opmærksomhed.

VIDEOFOREDRAG Med på holdet – Sundhedspædagogisk konsulent i Handicap, psykiatri og misbrug i Sønderborg Kommune Asger Romme Andersen fortæller om indsatsen “Med på holdet”, som handler om at integrere voksne udviklingshæmmede i de almene idrætsforeninger.

VIDEOFOREDRAG Hverdagsaktivisterne – I videoen fortæller Camilla Köhler Karlsson, som er projektleder for Hverdagsaktivisterne, om hvordan, organisationen arbejder med inkludere mennesker med handicap i foreninger og lokalsamfundet.