BRIDGING 2017

Bosei, Præstø
29. november 2017

Konference om kvalitative metoder i bevægelses- og idrætspædagogisk forskning

På professionshøjskolerne såvel som på universiteterne pågår der indenfor idræts- og bevægelsesforskningen en mængde udviklings- og forskningsprojekter med anvendelse af kvalitative metoder. At bedrive kvalitativ forskning kræver tid, øvelse og engagement (Sparkes et al. 2016), og der er stigende krav om, at forskningsmetoderne er velfunderede og anerkendte. På samme tid dukker nye og kreative forsknings- og formidlingsmetoder op. Det giver nye muligheder, men stiller også nye krav til forskeren. Det er derfor relevant at sætte fokus på kvalitet i kvalitative metoder indenfor idræts- og bevægelsesområdet, samt samle og udveksle erfaringer omkring arbejdet med anvendelsen af metoderne.

Program

10.00-10.15  Velkomst ved Lars Elbæk

10.15-11.15  Keynote v. Richard Tinning: Methods and methodology in physical education and sport pedagogy: A reflective view (oplæg 45 min + spørgsmål):

This paper will trace (give some historical account of) how research methods / methodology have changed over the length of my career in sport pedagogy/PE (four decades). I will examine what have been the influences/drivers for these changes and the benefits/risks involved in the current privileging of qualitative methods. I will also give my view on what needs to be done to make our field more robust in terms of its research impact and put this in the context of the reward system of higher education and personal advancement as an academic.

11.15-11.30  Kaffe/te/vand og forfriskning

11.30-13.00  Parallelsessioner: Mundtlige præsentationer af projekter, der anlægger en kvalitativ tilgang til idræts- og bevægelsesforskning

13.00-13.45  Frokost

13.45-15.00  Keynote v. Helle Winther: ”Bridging the gap – om praksisfortællinger:

Idrætsrummet er fyldt med begivenhedsrige øjeblikke-, med både små og store oplevelser. Disse oplevelser kan for det vågne øje give indsigt i solstråleepisoder, sårbarheder, udviklingsspring og læringskriser. Kroppen kan nemlig ses som en levende inter-subjektiv organisme, der rummer mættede oplevelser om menneskers livsverden. Hvordan kan den intense kropslige oplevelse italesættes? Hvordan kan man forske i sin egen praksis? Praksisrummet er nemlig yderst komplekst og forskning er altid afhængig af øjnene, der ser. 
Foredragsworkshoppen starter med et oplæg om potentialer og udfordringer i praktikerforskning. Derudover gives der eksempler på, hvordan såvel forskere som børn og unge kan være medskabere af praksisfortællinger. Endelig inviteres deltagerne på en kort guidet tour, hvor de præsenterede metoder afprøves og drøftes i fællesskab. Og måske skaber en bro mellem krop og sprog.

14.00-16.00  Workshop(s) afvikles som parallelsessioner med udgangspunkt i følgende tre temaer:
– Den gode metodebeskrivelse i ansøgningen v/ Kristoffer Henriksen
– Den gode metodebeskrivelse i artiklen v/ Lars Elbæk
Den gode vejledning i metodiske overvejelser i bachelorprojekter og specialer v/ Lars Domino Østergaard

16.00-16.45  Postercafe med kaffe/te/vand og forfriskning.

16.45-17.45  Opsamling på dagen og debat om etablering af bevægelses- og idrætspædagogisk netværk 

17.45-18.15  Pause

18.15             Middag

———————————————————————————————————–

Book of Abstract: BRIDGING17