BRIDGING 2021

Her kan du læse om vores afholdte arrangementer og finde links til oplæg og andre ressourcer der er blevet delt på disse arrangementer.


Brandbjerg højskole i Jelling 11. november 2021

BRIDGING 2021

Bridging Movement, Creativity and Research

Årets tema handler om innovative, bevægende, kreative og kvalitative forskningsmetoder. Emne-mæssigt har vi især fokus på temaer som bevægelsesglæde, sanselighed, kreativitet, nærvær, le-gende tilgange og art-based research & learning.
Vi indbyder alle interesserede til at bidrage med kvalitativt orienterede præsentationer af udviklings- og forskningsprojekter, som kan bidrage til drøftelse af disse tematikker.

Program

9.30 – 10.00 Tjek ind med morgenkaffe og brød

10.00 – 10.15 Velkomst v/. styregruppen


10.15 – 11.45 Creative keynote session v/. David Carless og Kitrina Douglas, UK. Online præsentation.

Se David og Kritinas videopræsentation her.

11.45 – 12.00 Kaffe/te/vand og forfriskning

12.00 – 13.30 Bridging sessions: Præsentationer på baggrund af abstracts. Parallelsessioner.

13.30 – 14.15 Frokost

14.15 – 15.15 Bridging bodies: Bevægelse og kropslig praksis v/. Ludvig Johan Torp Rasmussen

15.15 – 16.00 Kaffe/te/vand og forfriskning

16.00 – 17.30 Bridging sessions: Præsentationer på baggrund af abstracts. Parallelsessioner.

17.30 – 18.00 Opsamling, dialog og erfaringsudveksling. Sang og afslutning

18.00 – 20.00 Middag og farvel

Book of Abstract BRIDGING 2021


NETVÆRKSMØDE FORÅR 2021

Den 14. april afholdt vi det første online netværksmøde under titlen STAY POSITIVE – Om børn og uges lære-, være- og udviklingsprocesser igennem idræt og bevægelse. Se invitationen HER.

Dagens program:

Kort velkomst v/. Annemari

Annemari bød velkommen og fortalte lidt om dagens program, samt om baggrunden for Bridging og introducerede den nuværende styregruppe.

Oplæg af Helle Winther og studerende

Helle introducerede temaet for dagens netværksmøde børn og unges lære-, være- og udviklingsprocesser gennem idræt og bevægelse, hvor hun understregede betydningen af at arbejde med mere eksistentielle dimensioner af tilværelsen (væreprocesser) gennem bevægelse, og herunder særligt potentialet i forhold til arbejdet med sårbare børn og unge.

Derefter introducerede en gruppe af Helles idrætsstuderende deres danseperformance “Indre kamp” handler om, hvordan det opleves at være et såret barn og hvordan det kan lykkes at finde en positiv vej i livet. “Indre kamp” er lavet som del af undervisningen i kropsbasis på KU, og de studerende fortalte i oplægget om historien bag den meget personlige performance og deres oplevelse af at arbejde med dans.

Ønsker du at se Helle og de studerende oplæg, kan du se det HER.

Ønsker du at se de studerendes danseperformance “Indre kamp”, kan du se den HER. Vær opmærksom på, at dette blot er en foreløbig optagelse, og at der kommer en ny og bedre optagelse senere på foråret.

Debat og erfaringsudveksling

På tværs af uddannelsesinstitutioner gik ud i break-out rooms til fælles drøftelse og erfaringsudveksling. Her drøftede vi potentialer og udfordringer i at understøtte børn og unges lære-, være- og udviklingsprocesser igennem idræt og bevægelse. Du kan se rummenes opsamling på diskussionerne HER.

Opsamling og på gensyn

Lars Domino informerede kort om BRIDGING 2021. Bridging 2021 bliver afholdt på Brandbjerg i Jellinge, hvor vi tidligere har afholdt konference (Bridging18). Konferencen forløber over en dag, og afholdes torsdag den 11. november.

Temaet bliver Bridging Movement Creativity and Research og der vil som sædvanligt være mulighed for at møde kollegaer, netværke, præsentere, høre og diskutere egen og andres spændende udviklings- og forskningsprojekter, samt deltage i fælles sessioner, hvor vi som keynote speakers har inviteret David Carless og Kritina Douglas. Endvidere har vi planlagt en fællessesssion om Bridging bodies med fokus på bevægelse og kropslig praksis.

Derudover informerede Lars om Idrætsmødet som forventes afholdt i Aalborg d. 27. august – 1 september i år. Forløberen, folkeidrætsmødet, den 27. til den 29. august står foreninger, organisationer og uddannelsesteder for, og der vil være en række forskellige idrætsevents rundt om i byen. Idrætskonferencen, hvor der vil være mange forskellige oplæg med fokus fra alt fra forskning til foreningsudvikling, finder sted fra d. 29. august til den 1. september.