Bevægelse i skolen

Her vil der løbende blive uploadet referencer på artikler, kapitler såvel som hele bøger der særligt sætter fokus på bevægelse i skolen

Afhandlinger

  • Knudsen, P. G. (2019). Holdspil og sundhedsfremme i folkeskolen (Ph.d. afhandling). Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring
  • Madsen, K. L. (2021). Enactive Movement Integration: En handlingsorienteret bevægelsesdidaktik for folkeskolen (Ph.d. afhandling). Norges Idrettshøjskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
  • Munk, M. (2017). Inclusion and exclusion in the landscape og physical education (Ph.d. dissertation). Aarhus University, Department of Public Health/Section for Sports Science

Bøger

  • Hede, P. B. (2014). Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid. København: Dansk Psykologisk Forlag
  • Jensen, J.O., Jørgensen, H. T. & Volshøj, E. (2018). Motion og bevægelse i skolen. København: Hans Reitzels Forlag
  • Sederberg, M., Kortbek, K. & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid. København: Hans Reitzels Forlag
  • Schulz, A. & von Seelen, J. (2017). En skole i bevægelse – Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag

Tidsskrifter – temahæfter

  • Unge pædagoger (2017, nr. 1). TEMA: At bevæge sig og blive bevæget

Bidrag til bøger og tidsskrifter

  • Christensen, A. B., Petersen, E. & Messel, M. (2021). Når teori i idræt understøtter den praktiske dimension i faget. Forum for idræt 36(1), 29-47.
  • Volshøj, E. S. & Halling, A. (2021). Øvelse i idrætsundervisningen. Forum for Idræt 36(1), 76-95.

Hjemmeside med undervisningsmateriale: iMOOW! skal gøre bevægelse i skolen og undervisningen meningsfuld – og bidrage til elevernes trivsel og læring. Helt centralt står udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj.

På siden kan du finde alt fra aktivitetskort, til bevægelsesdidaktiske modeller, film og podcasts.

Hjemmeside med undervisningsmateriale:EMU.dk kan du læse om bevægelse i fagene og finde inspiration til at gøre undervisningen aktiv.