Forskningsmetoder

Her vil der løbende blive uploadet referencer på artikler, kapitler såvel som hele bøger der særligt sætter fokus på forskningsmetoder, der inddrager krop og bevægelse.

Afhandlinger

Bøger

Tidsskrifter – temahæfter

Bidrag til bøger og tidsskrifter

  • Winther, H., & Berg, M. S. (2021). Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter. idrottsforum.org, 1-18. https://idrottsforum.org/winther-berg210531/