Nyttige links


Idrætspædagogiske og didaktiske forskningsprogrammer og -grupper;
Danske universiteter

Forskningen har primært fokus på skabe og dokumentere bæredygtige forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social forandring i mangfoldige kontekster. Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling, livsmestring og professionel kompetence. Forskningen er forankret i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring. Krop, læring og social forandring tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte

Logo-KU

Center for Holdspil og Sundhed er placeret under Institut for idræt og ernæring på Københavns Universitet. Centerets forskere har humanfysiologiske, neurofysiologiske, sociologiske og psykologiske tilgange. Med den tværfaglige forskning sikres det, at holdspils potentiale dækkes bredt. I 2016 etablerede centret en rådgivnings – og implementeringsenhed, der omsætter forskning til motionskoncepter for centrets samarbejdspartnere. Centret rådgiver blandt andet gennem kurser og ved udarbejdelse af undervisningsmateriale samt netværksmøder.

Logo-KU

LET’S vision er at være anerkendt i Danmark og internationalt som “stedet at gå til, når du søger den seneste nytænkning og forskningsbaserede viden indenfor didaktik, talentudvikling og entreprenørskab i idræt og ’human movement’”. LET’S samarbejder med organisationer, offentlige institutioner og virksomheder om innovation og udvikling af produkter, services og koncepter. LET’S rolle er: At forske i den innovative og anvendte brug af idrætspædagogik og sportspsykologi med det mål at øge deltagelse, præstation, læring og talentudvikling i sport. At præsentere studerende for de nyeste teorier og praksisser i idrætsundervisning og sportslig præstationsoptimering. At stimulere entreprenant tænkning inden for idræt og ’human movement’ samt udstyre idrætspraktikere med færdigheder, der gør dem i stand til at realisere innovative ideer. 

Logo-SDU

In line with the problem-based approach at Aalborg University the Sports and Social Issues group (SSI) is gathered around a shared interest in identifying, examining and producing practice-oriented knowledge about issues that are significant to the participation of individuals and groups in sports and physical activity.

Logo-AAU

Idrætspædagogiske og didaktiske forskningsprogrammer og -grupper;
Professionshøjskoler

Bloggen henvender sig til forskere, studerende, undervisere, pædagoger, lærere, instruktører og konsulenter i kommuner og idrætsorganisationer, der arbejde med bevægelse i børns liv, og er nysgerrige på ny viden inden for det idræts- og bevægelsespædagogiske felt.

Logo-VIA

I gruppen forskes ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed i, hvordan bevægelse og andre sundhedsfremmetiltag kan påvirke børn og unge. Gruppen har særligt fokus på den pædagogiske praksis omkring børn og unge. De gennemgående temaer i Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme er: leg og pædagogik; implementering af bevægelse i uddannelsessektoren; børn og unges trivsel; empowerment; og handlekompetence.

Centre og organisationer med fokus på idræt, bevægelse, pædagogik og didaktik

FIIBL udvikler og formidler ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation. Deres overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. Hjemmesiden tilbyder en række ressourcer, herunder bl.a. øvelser, link til viden og forskning, samt information om turnering.

Danmarks Idrætsforbund er en samlende organisation for både elite- og breddeidræt og/eller sport på foreningsniveau i Danmark. DIF er også ansvarlig for den danske deltagelse ved de Olympiske lege (OL) som Danmarks Olympiske Komité

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. Videncentret blev i 2007 etableret i et partnerskab med godkendelse og støtte fra Undervisningsministeriet og drives fra april 2019 af UC SYD og Professionshøjskolen København. Navnet er en forkortelse af centerets indsatsområder: Kost, motion og sundhed. 

Gerlev Center for Leg & Bevægelse er et videnscenter for leg, som gennem knap 40 år har beskæftiget sig med fysisk aktiv leg i forskning og i praksis. Centret formidler viden og erfaring med leg til både virksomheder, skoler, institutioner og private, og i alle formater lige fra praktisk orienterede kurser og uddannelsesforløb til rene oplevelsesarrangementer. Centret arbejder politisk for at udbrede den legende og glædesfyldte bevægelse i samfundet, og samarbejder med fonde, kommuner og organisationer om indsatser og tiltag der styrker legekulturen landet over.

Faglige organisationer for underviserer på pædagog- og læreruddannelserne

Facebookgruppe som er tiltænkt KIBS (Krop, idræt, bevægelse og sundhedsfremme) underviserne på pædagoguddannelserne – tidligere SKB. På denne side deles der erfaringer, spændende links, litteratur, begivenheder og lign. med relevans for pædagogfaget. Gruppen er kun for undervisere på pædagoguddannelsens bevægelses- og sundhedsfaglige moduler.

Gruppen har pt en Faceboookside hvor man kan søge medlemsskab, men på sigt bliver siden integreret i Bridging.nu.

Hjemmeside for læreruddannelsens Idrætslærerforening med information om møder og kurser, samt bestyrelsens arbejde. Hjemmesiden kræver at man er medlem for at tilgå centrale informationer.

Links til Danske og Skandinaviske tidsskrifter (der publicere på dansk), konferencer, landsmøder m.m. med fokus på bevægelses- og idrætspædagogik.

SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

Idrottsforum.org [sports forum] is a non-refereed, open access sport studies web journal, publishing scientific and popular science articles on sport studies and sport science research, primarily within social science and the humanities. The journal also publishes book reviews of Nordic and international literature in a wider sense associated with sport studies and sport science research. Emphasis is placed on the mutual interaction between sport and society.

Tidsskriftet Forum for Idræt publicerer forskning og viden om idræt, bevægelse og sport inden for det historiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Forum for Idræt er optaget på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift. Artikler, der godkendes til publicering i tidsskriftets videnskabelige kategori optjener dermed BFI-point.

IDRÆTSMØDET er idrættens årlige nationale folkemøde. Gennem fire dage omdannes Aalborg til et samlingssted for dansk idrætsdebat og idrætsoplevelser. I samarbejde med nationale og nordiske partnere kridtes banen op til vidensdeling, erfaringsudveksling, inspiration og masser af spændende aktiviteter for børn og voksne i alle aldre.

Links til internationale organisationer, konferencer m.m. med fokus på bevægelses- og idrætspædagogik (publikationer på engelsk)

The International Society of Qualitative Research in Sport and Exercise (QRSE) is an organization devoted to promoting and advancing qualitative research in the sport and exercise sciences. It is the first organization explicitly concerned with qualitative research across the sport and exercise sciences.

European Physical Education Reviewis an international multi- and interdisciplinary journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research. European Physical Education Reviewbrings together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities and occasionally devotes Special Issues to major topics and themes within the field. Contributions are published from all regions of the world, promoting international communication among scholars and professionals.

Sport, Education and Society is an international journal which provides a focal point for the publication of social science research on pedagogy, policy and the body in society and the wide range of associated social, cultural, political and ethical issues in physical activity, sport and health. The journal concentrates both on the forms, contents and contexts of physical education, sport and health education found in schools, colleges and other sites of formal education, as well as the pedagogies of play, calisthenics, gymnastics, sport and leisure found in familial contexts, sports clubs, the leisure industry, private fitness and health studios, dance schools and rehabilitation centres. In addition to papers reporting original research, Sport, Education and Society will also consider various media (e.g., TV, film, web sites) as forms of pedagogy and report their impact on understandings of the body in society.

Physical Education and Sport Pedagogy is the official research journal of the Association for Physical Education (AfPE). The journal provides a forum for high quality educational research intended to have a high impact on both policy and practice for a national and international readership. Physical Education and Sport Pedagogy publishes research that reports educational practices in all appropriate contexts including, but not limited to, school physical education, club sport, and active leisure programs. The journal considers papers that discuss a broad range of physical activities, including aquatics, dance, exercise, gymnastics, outdoor and adventure activities, meditative and martial arts and sport.   Pedagogy in these contexts refers to the interacting and interdependent components of knowledge and curriculum, learners and learning, and teachers/coaches, teaching/coaching and teacher/coach education. The journal particularly welcomes papers that consider the interactions of each of these components and their practice in specific contexts. 

The overall aim of the Schools for Health in Europe network foundation (SHE) is to improve the health of children and young people in Europe, including reducing health inequalities, through a specific setting focus on schools. SHE supports its members to further develop and sustain school health promotion in each country by providing a European platform for school health promotion. This is accomplished by sharing good practices, expertise and skills on Support the development, implementation and school health promotion; Sharing the development, implementation and research (evaluation / evidence) of school health promotion; Strengthening and expanding the SHE network to a leading European network and community for school health promotion; Providing on-going technical support in the EU Member States through the network of national and regional coordinators and the SHE member countries in Eastern European and Central Asian countries; and Creating, , maintaining and ensuring active collaboration between the health sector, the education sector and the social sector within the EU Member States and on an international level.

AIESEP is an international, non-governmental, non-profit, professional association which aims to promote high quality research worldwide in the areas of physical education, physical activity and sport pedagogy across the lifespan.  AIESEP is multilingual, multicultural and comprises universities, colleges, institutions and individual members from across the globe. The objectives of AIESEP are as follows: To promote and support scientific research in professional preparation and professional practice in physical education, physical activity and sport pedagogy across the lifespan. To organize scientific meetings and information dissemination mechanisms which facilitate the sharing of new knowledge with the international community. To endorse appropriate scientific meetings which further the aims of AIESEP. To promote cross-cultural research. To co-operate with international bodies to advocate for physical education, physical activity and sport pedagogy across the lifespan. To provide evidence-based advice to government and international institutions. To develop policies which ensure that AIESEP activities are relevant and of service to the members which comprise it.