Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk

BRIDGING er et dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk, der går på tværs af universiteter, professionshøjskoler og andre organisationer, der arbejder med forskning og dokumenteret udvikling inden for bevægelses- og idrætspædagogik.

Netværket blev etableret i 2018 af forskere og undervisere fra danske universiteter og professionshøjskoler for at udbrede viden om dansk og international forskning og udviklingsarbejde inden for idræts- og bevægelsespædagogik. Siden netværkets oprettelse er der afholdt årlige landsdækkende konferencer med både danske og internationale oplægsholdere.

Det primære formål er at bygge bro mellem professionshøjskoler og universiteters forskning- og udviklingsarbejde inden for det pædagogiske område med henblik på at understøtte børn og unges lære- være- og udviklingsprocesser indenfor idræt og bevægelse. Medlemmer af netværket er forskere, undervisere og udviklere inden for det bevægelses- og idrætspædagogiske område.

Mere specifikt ønsker vi:

  • At skabe gensidig inspiration til bevægelses- og idrætspædagogisk forskning, udviklingsarbejde og uddannelsesudvikling på tværs af institutioner.
  • At skabe et forum, hvor bevægelses- og idrætspædagogisk forskning og udviklingsarbejde præsenteres og diskuteres på tværs af uddannelsesinstitutioner.
  • At skabe mulighed for tværgående større og mindre projekter inden for det bevægelses- og idrætspædagogiske område.
  • At sætte fokus på aktuelle udfordringer og nye potentialer inden for idrætsuddannelses- og bevægelsesområdet.
  • At skabe mulighed for fælles ansøgninger og samarbejde om publikationer.
  • At præge og bidrage til udvikling af den idrætspolitiske udvikling gennem projekter i netværket.

Forskningsnetværket fokuserer primært på, kvalitativ, humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, herunder også udviklingsprojekter. Der fokuseres især på praksisnære, narrative, kollaborative og kreative metoder, herunder også ”mixed methods”.

Netværket holder hvert år en landsdækkende konference med både danske og internationale oplægsholdere.

Styregruppen videreføres og suppleres på den årlige konference, med en tilstræbt ligelig fordeling mellem repræsentanter fra universiteter og professionshøjskoler, herunder lærer- og pædagoguddannelserne.

Se Årshjulet der er styregruppens retningslinje her.

Nuværende styregruppe:

Københavns UniversitetHelle Winther
Syddansk UniversitetAnnemari Svendsen
Aalborg UniversitetLars Domino Østergaard
VIA University CollegeBodil Borg Høj
Københavns ProfessionshøjskoleNikolai Toft
VIA University CollegeGrethe Sandholm
UCL Erhvervsakademi og ProfessionshøjskoleAndreas Bolding Christensen
Logo-SDULogo-KU
Logo-AAULogo-VIA
Logo-UCLLogo-KP