Bevægelse i daginstitutionen

Her vil der løbende blive uploadet referencer på artikler, kapitler såvel som hele bøger der særligt sætter fokus på bevægelse i dagtilbud.

Afhandlinger

Bøger

  • Bahrenscheer, A., Kortbek, K. & Sederberg, M. (2018). Bevægelse, leg og sundhed i dagtilbud. København: Hans Reitzels Forlag
  • Lund, O. & Jensen, Jens-Ole (2020). Sans for bevægelse – Livsnerven i pædagogisk arbejde. København: Hans Reitzels Forlag
  • Sandholm, G. & Sørensen, H. V. (2010). Pædagogisk idræt – en bevægende pædagogik. Aarhus: Corposano

Tidsskrifter – temahæfter / særnumre

Bidrag til bøger og tidsskrifter

  • Munksgaard, K. F., Skovgaard, T. & Larsen, L. R. (2017). Bevægelse i dagtilbud. Forum for Idræt (32), 110-138.

Center for Børn og Natur: sætter fokus på børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Samtidig er det en realitet, at børn i dag er betydelig mindre ud i naturen end deres forældre. Formål med centeret er at skabe et solidt fagligt grundlag for at vende den udvikling. Flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Det arbejder centeret på gennem projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter som man kan læse om på hjemmesiden.