Parallel sessioner BRIDGING 2021

11.45-13.15

International Theme 1: MeCaMInD Multiplier Event 1 Chair: Lars Elbæk

Bæredygtige praksisforandringer og fagene i bevægelse
Chair: Andreas B. Christensen

Lars Elbæk, Rasmus Vestergaard Andersen og Søren Lekbo:
A structure for movement-based creativity in design activities

Jens Ole-Jensen & Ole Lund:
Bæredygtig praksisforandring i folkeskolen: Aktionsforskning belyst gennem teorien om participatory sense-making 

José Font:
Exploring social videogames as a framework for designing warm-ups for embodied design 

Kunstneriske og kreative forskningsmetoder i bevægelse
Chair: Grethe Sandholm

Leg, design og sport
Chair: Lars D. Østergaard

16.00-17.00

International Theme 2: MeCaMInD Multiplier Event Chair: Lars Elbæk

Frihed, leg, pædagogik og eksistens – inkluderende bevægelse
Chair: Bodil Borg Høj

Rasmus Vestergaard Andersen, Søren Lekbo, René Engelhardt Hansen & Lars Elbæk:
Movement-based Design Method – a Typology for Designers

Søren Lekbo:
Exploring the combination og Point-of-view and Tense in Movement-based Design Processes

Lise Réol & Hanne Christensen:
“Med rødderne godt plantet i jorden” – et projekt om lærere og pædagogers arbejde med inkluderende motion og bevægelse på mellemtrinnnet, når også elever med opmærksomhedsmæssige udfordringer skal være med

Elena Marquez Segura:
Interaction Design through Embodied Sketching: leveraging the power of Movements and Playfulness in the Design Process

Rasmus Vestergaard Andersen:
Playing with Play-Moods in Movement-based Design

Leg, design og undervisere i bevægelse
Chair: Mathias Sune Berg

Innovation, teori og bevægelsespolitik
Chair: Annemari Svendsen

Lise Sohl Jeppesen:
You must embrace the teachers!

Jacob Have Nielsen, Torben Hansen & Mette Rasmussen:
Metoder til afvikling af innovationsworkshops

Jens-Ole Jensen:
Deltagelsesmuligheder i bevægelsesleg. Design based research-studie af leg i skolen

Vici Daphne Händel, Anne Zöega Kristensen, Jakob Hedegaard & Mathias Sune Berg:
Når rum og relationer sættes i bevægelse – en undersøgelse af underviseres kropslige erfaringer med et etableret legelaboratorium på Københavns Professionshøjskole

Henrik Taarsted Jørgensen:
Lærerens coping-strategier i håndteringen af bevægelsespolitikken

Annemari Munk Svendsen & Louise Kamuk Storm:
Idrætslæreren som kulturel leder