Parallel sessioner BRIDGING2018

11.45 – 13.15

Chair:
Thomas Pfiaster

Chair:
Kristian Munksgaard

Chair:
Annemari Munk Svendsen

Esben Stilund:
Variation og alsidighed som dannelsesideal i folkeskolens idrætsundervisning

Mette Skovhus & Helle Winther:
Krop og lederskab i pædagoguddannelsen

Lars Domino Østergaard:
Undersøgelsesbaseret idræts-biologiundervisning

Micheal Blume:
Om alsidig dannelse af kroppen i daginstitutionspædagogikken

Mette Schmidt:
Ro, berøring og mindfulness

Lise Maria Ellekrog-Hansen: Idrætsefterskoler

Jens-Ole Jensen:
Bevægelse og dannelse

Kristian Munksgaard:
Bevægelsesprofiler i pædagoguddannelsen

Lars Elbæk:
Professionelle læringsfællesskaber mellem idrætslærere i Grønland

14.00 – 15.30

Chair:
Lars Domino Østergaard

Chair:
Grethe Sandholm

Chair:
Inge Regnarsson

Lise Hostrup Sørensen:
Hoppeline

Helle Winther:
Dansedage med unge – en kunstnerisk produceret film om krop, lederskab og kreativitet.

Lise Reol:
Takt og utakt i undervisningen

Ole Lund:
Lidenskab og bevægelse i dagtilbud

Lars Elbæk:
Kulturelle udfordringer i idrætsundervisningen i 1. G i Grønland

Kasper Lasthein Madsen:
Bevægelse i undervisningen

Flemming Nørgaard:
Øvelseskultur i børnehaven

Maise Johansen & Helle Winther:
Familieidræt med flygtninge på udrejsecentre