Idrætspædagogik og -didaktik

Idrætspædagogiske og -didaktiske forskningsprogrammer og -grupper
Danske universiteter

Forskningen har primært fokus på skabe og dokumentere bæredygtige forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social forandring i mangfoldige kontekster. Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling, livsmestring og professionel kompetence. Forskningen er forankret i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring. Krop, læring og social forandring tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte

Logo-KU

Center for Holdspil og Sundhed er placeret under Institut for idræt og ernæring på Københavns Universitet. Centerets forskere har humanfysiologiske, neurofysiologiske, sociologiske og psykologiske tilgange. Med den tværfaglige forskning sikres det, at holdspils potentiale dækkes bredt. I 2016 etablerede centret en rådgivnings – og implementeringsenhed, der omsætter forskning til motionskoncepter for centrets samarbejdspartnere. Centret rådgiver blandt andet gennem kurser og ved udarbejdelse af undervisningsmateriale samt netværksmøder.

Logo-KU

LET’S vision er at være anerkendt i Danmark og internationalt som “stedet at gå til, når du søger den seneste nytænkning og forskningsbaserede viden indenfor didaktik, talentudvikling og entreprenørskab i idræt og ’human movement’”. LET’S samarbejder med organisationer, offentlige institutioner og virksomheder om innovation og udvikling af produkter, services og koncepter. LET’S rolle er: At forske i den innovative og anvendte brug af idrætspædagogik og sportspsykologi med det mål at øge deltagelse, præstation, læring og talentudvikling i sport. At præsentere studerende for de nyeste teorier og praksisser i idrætsundervisning og sportslig præstationsoptimering. At stimulere entreprenant tænkning inden for idræt og ’human movement’ samt udstyre idrætspraktikere med færdigheder, der gør dem i stand til at realisere innovative ideer. 

Logo-SDU

In line with the problem-based approach at Aalborg University the Sports and Social Issues group (SSI) is gathered around a shared interest in identifying, examining and producing practice-oriented knowledge about issues that are significant to the participation of individuals and groups in sports and physical activity.

Logo-AAU

Idrætspædagogiske og -didaktiske forskningsprogrammer og -grupper
Professionshøjskoler

Bloggen henvender sig til forskere, studerende, undervisere, pædagoger, lærere, instruktører og konsulenter i kommuner og idrætsorganisationer, der arbejde med bevægelse i børns liv, og er nysgerrige på ny viden inden for det idræts- og bevægelsespædagogiske felt.

Logo-VIA

I gruppen forskes ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed i, hvordan bevægelse og andre sundhedsfremmetiltag kan påvirke børn og unge. Gruppen har særligt fokus på den pædagogiske praksis omkring børn og unge. De gennemgående temaer i Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme er: leg og pædagogik; implementering af bevægelse i uddannelsessektoren; børn og unges trivsel; empowerment; og handlekompetence.